New items
Lygia Pape : a multitude of forms
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
May Morris : arts & crafts designer
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Gauguin : artist as alchemist