New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Japanese dolls : the fascinating world of ningyō
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji