New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
essential Joseph Beuys
Helene B. Grossmann : Share the Light
Art and China after 1989 : theater of the world
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften