New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Lygia Pape : a multitude of forms