New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Gauguin : artist as alchemist
Zdzisław Beksiński
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji