New items
Performance art in Eastern Europe since 1960
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Historia tańca
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Dorota Grynczel : twórczość