New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Historia teatru
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo