New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Barbara Takenaga
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
May Morris : arts & crafts designer
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków