New items
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
May Morris : arts & crafts designer
Historia teatru
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften