New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Performance art in Eastern Europe since 1960
Rzeźbiarzu mój - poeto... : życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego : Lwów 1848 - Warszawa 1880