New items
Rysowanie w 3D : obrazy realistyczne : ilustrowany poradnik
Basquiat : Boom for real
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Data visualization for design thinking : applied mapping
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk