New items
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Blitt
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],