New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Robots : the 500-year quest to make machines human
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Basquiat : Boom for real
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo