Nowości
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Smart product design
Accrochage
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk