Nowości
Basquiat : Boom for real
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Lygia Pape : a multitude of forms
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów