New items
Bloodlines : the Zhang Xiaogang story
W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku
Biblia w Malarstwie Polskim
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition