Nowości
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
art of cartographics : designing the modern map
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979