New items
Bruce Nauman : a contemporary
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Historia muzyki
Off the wall : art of the absurd
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji