New items
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Historia muzyki
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Modigliani
Khmer ceramics : beauty and meaning