New items
Basquiat : Boom for real
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Historia teatru
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998
Historia muzyki