New items
Anselm Kiefer : works from The Hall Collection
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Historia teatru
Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego