Nowości
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Lygia Pape : a multitude of forms
Miejska rewolta : awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie = Urban rewolt : avant-garde art from the collection of the National Museum in Warsaw
Anselm Kiefer : works from The Hall Collection
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften