Nowości
Lygia Pape : a multitude of forms
20 rzeczy o Warszawie
Brak okładki
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Josef Albers : interaction
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften