Nowości
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Dorota Grynczel : twórczość
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Robots : the 500-year quest to make machines human
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji