New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Bruce Nauman : a contemporary
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Rysowanie w 3D : obrazy realistyczne : ilustrowany poradnik
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye