New items
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Off the wall : art of the absurd
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
art of cartographics : designing the modern map