New items
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Lygia Pape : a multitude of forms
Smart product design
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition