New items
Robots : the 500-year quest to make machines human
Lygia Pape : a multitude of forms
Sztuka wczesnochrześcijańska
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition