Nowości
Gauguin : artist as alchemist
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Łagocki
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe
Art and China after 1989 : theater of the world