New items
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Mondrian and Photography : Picturing the Artist and His Work
Karta ateńska
Ucieczka od wolności
Histeria sztuki : niemy krzyk obrazów