New items
Neoplastic room : initial state
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r
Who Owns the Truth = Wem gehört die Wahrheit?
Curatorial : A Philosophy of Curating
Czarownice : niezwyciężona siła kobiet