Nowości
Obrazy użytkowe i Horyzonty
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Samotność komiksiarza
On objects and their shadows. 2 = O obiektach i ich cieniach. 2
Marcel Odenbach : So Oder So