Nowości
Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962
Witchcraft
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna
Na drugim planie : ukryte w ołtarzu Wita Stwosza