Nowości
Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Indoor Green : Living with Plants
Histoires d'A : Affiches d'Alain Le Quernec
About her : Teresa Gierzyńska