New items
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Haptyczny rezonans materii : Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki = Haptic resonance of matter : Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
Stopień niepoznania = The degree of non-cognition
Pagans : The Visual Culture of Pagan Myths, Legends + Rituals