Nowości
Cinema Panopticum
Małpi Gaj i inne historie
Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images
Short History of the Italian Renaissance
Plastic World