Nowości
Owoc poznania
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Rozproszone : teksty z lat 1923-1988. T. 1
Hannah Ryggen : Threads of Defiance
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography