Nowości
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
gaya scienza czyli Nauka radująca duszę
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna
Szybkość w kulturze