Nowości
Dürer : zbliżenia
Choroba jako metafora : AIDS i jego metafory
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone