New items
printmakers' bible
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów
Basquiat : Boom for real
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji