New items
International Poster Biennale in Warsaw : the olympic games of the poster, June 9 - July 15, 2018
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Stwórz i złóż : wprowadzenie do typografii
Siedem etapów życia kobiety : malarstwo polskich artystek = Seven stages in the life of the woman : paintings by Polish female artists : Martyna Czech, Karolina Jabłońska, Katarzyna Karpowicz, Agata Kus, Dorota Kuźnik, Magdalena Moskwa, Agata Słowak
Puls.y = puls.es : Ewa Latkowska-Żychska