New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Krzysztof Jung : przemiana
Art of Contemporary China
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften