New items
Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce : 1949-1956
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim
Przybysz
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures