New items
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Jakby luksusowo : przewodnik po architekturze Warszawy lat 90
Klan Malczewskich
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny