New items
Imi Knoebel
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Leksykon miast intymnych : swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki
Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu : sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai
Portrait in the Renaissance