Nowości
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe
Art Oracles : Creative & Life Inspiration from the Great Artists
Savoir-vivre czyli Nowoczesne pojęcia o dobrem wychowaniu oraz przegląd pobieżny zwyczajów towarzyskich
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition