New items
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Przenikanie : Stanisław Cukier, Mariusz Woszczyński : Galeria Punkty Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 28 lutego - 20 marca 2022
Celina Osiecka : usługi fotograficzne
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Od "abstrakcji" do abstrakcji = From "Abstraction" to Abstraction