Nowości
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 8, Cz. 2,
Complete Kake Comics
Frida Kahlo : Her Universe
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Miłość, płeć i matriarchat