New items
Skarby sztuki w Polsce = Treasures of Poland
Alice Neel : Hot Off The Griddle
Hieronim Bosch : mistrz fantazji i groteski
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation