Nowości
Sztuka domeny publicznej
Between collectivism and individualism - Japanese avant-garde in the 1950s and the 1960s = Między kolektywizmem a indywidualizmem - awangarda japońska w latach 50. i 60. XX wieku
Art in Renaissance Italy 1350-1500
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Space Synthesis : Jan St. Werner