New items
Foto-geniczność = Photo-Genicity
Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu (czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów)
Orwell : absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner
Media education as a challenge
Ewa Bloom Kwiatkowska : re_vival notes : (nic nie jest zapomniane)